Estanc fundat el 1968, manté, amb algunes modificacions, l'aparença clàssica d'una casa de tabacs.

Tots aquests anys d'experiència acumulada ens permeten un tracte personalitzat i aconsellar-vos sobre aquell producte que us sigui més interessant.


    h