PRODUCCIÓ
El productor més gran és la Xina, seguit de Brasil, Estats Units, Zimbabwe, India, Malawi, Tanzania, Turquia...Excepte la Xina que cosumeix el que produeix, la resta de països exporta el tabac.

LA PLANTA
És del gènere nicotiniana amb un sabor dolç, suau y aromàtic. De creixement ràpid (4-5 mesos), pot arribar a una alçada de 75 cm a 2 metres.

SEL·LECCIÓ DEL TIPUS DE TABAC
Depèn del clima del lloc de cultiu i de les condicions de cultiu: abono, recol·lecció i assecat. La posició de les fulles és important:
com més altes estiguin les fulles, més lenta serà la fumada, el seu sabor serà més fort i més nicotina hi trobarem; com més baixes, menor nivell de nicotina, sabor més suau i major contingut de sucres.

NIVELLS D'HUMITAT I AMPLADA DE TALL

Cigarrets: Humitat: 11% - 13% AmplaTall: 0,80mm - 1,00mm
Picadura de liar: Humitat: 18,5% - 25% AmplaTall: 0,15mm - 0,30mm
Picadura per entubar: Humitat: 13% - 15% AmplaTall: 0,40mm - 0,60mm

    h